Ereleden

De ereleden van Schutterij EMM Ooy-Zevenaar:

Wim Barten
Frans Jorna
Henk Staring
Harry Gertsen
Gerrie ter Wiel
Ben Balk
Willy Staring