Over EMM

Wat is schutterij EMM voor een vereniging?

Schutterij EMM is in 1894 als schuttersvereniging opgericht en komt voort uit een periode waarin gilden en schutterijen hun oorspronkelijke doel, bescherming van have en goed in de dorpsgemeenschap, op folkloristische wijze wilden voortzetten. Schutterij EMM houdt een aantal traditionele gebruiken in ere die vooral tijdens de optochten van het kaderkorps ten volle tot hun recht komen.
Onze vereniging heeft als doel het in stand houden van schutterij EMM en haar aanzien te vergroten. Met behoud van haar karakter wil schutterij EMM streven een bloeiende vereniging te blijven met een hechte gemeenschapsband binnen het dorp Ooy-Zevenaar onder het schuttersdevies “In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid”. Traditioneel zijn de jaarlijkse evenementen zoals de in eigen regio alom bekende kermis en de schuttersconcoursen in zowel binnen- en buitenland.
Vooruitstrevend past duidelijk bij de organisatie van onze vereniging waarbij de communicatie met de leden en de relaties, de ondernemingszin en de exploitatie van ons vernieuwde gebouw bijzonder in het oog springen.

Folkloristisch is het door de geüniformeerde leden gevormde kaderkorps, de oogappel van de vereniging. Bij haar optredens wordt het kaderkorps van schutterij EMM veelvuldig met luid applaus beloond en in de schutterswereld geniet EMM aanzien. Hedendaags is onze jongste afdeling geweerschutters, maar ook het openstaan en invulling geven aan de behoefte van deze tijd om passend in de verenigingsdoelstellingen ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen.
Een bloeiende vereniging met een oprichtingsdatum in 1894 kan dat alleen bestendigen door een blijvende verjonging. Onze jeugd kent geen echte minimumleeftijd en de jongste vendeliers hebben vaak de 8 jaar nog niet bereikt.

Onze slogan luidt niet zomaar: Bijna 125 jaar jong van hart!
Trots – is de dorpsgemeenschap op haar schutterij wat vooral blijkt uit de spontane wijze waarop schutterij EMM tegemoet getreden wordt bij haar optredens, evenementen en acties.
Trots – zijn de leden die eendrachtig schutterij EMM het huidige aanzien hebben gegeven.
Trots – is het kaderkorps wanneer zij zich presenteert in optochten en schuttersmanifestaties.
Trots – is het bestuur op haar vereniging dat zij het vertrouwen geniet om zo’n prachtige vereniging te mogen leiden.
Trots – is de vereniging op haar prachtige gebouw aan de Slenterweg 2, maar ook op de verkregen koninklijke onderscheiding bij haar 100-jarig bestaan.
Trots – zijn de donateurs, sponsors en adverteerders op hun bijdrage aan het in stand houden en uitbouwen van schutterij EMM.

Onze vereniging bestaat uit een uitgebreid kaderkorps:

Het kaderkorps is het geüniformeerde deel van de schutterij dat deelneemt aan optochten en concoursen. Dit korps bestaat uit ruim 120 leden in de disciplines:
officieren, boogschutters, hand en kruisboogschutters, vendeliers, geweerschutters, ruiters en koetsiers, bestuur en staat onder leiding van een hoofdcommandant en 2 sectie commandanten.

Bij haar optredens wordt schutterij EMM muzikaal begeleid door muziekvereniging Crescendo uit Ooy-Zevenaar. Klik hier voor de website van muziek vereniging Cresendo. Jaarlijks organiseert EMM zo’n 8-tal evenementen waar vooraf via de lokale en regionale media middels persberichten en redactionele stukken aandacht op wordt gevestigd. Na afloop verschijnen veelal ook de verslagen van de evenementen nogmaals in de media.

U en EMM:

Lidmaatschap staat open voor personen met een leeftijd van 16 jaar. Aanmeldingen bij de penningmeester. Kaderlidmaatschap staat open voor leden en wordt, afhankelijk van de beschikbare functie, op voordracht van de commandant ingevuld.Lidmaatschap van het Hand- en kruisboog korps staat open voor leden en wordt door het HKK bestuur toegekend.Schutterij EMM kent vele mogelijkheden voor ondersteuning van de vereniging in de vorm van donaties, sponsoring en reklame-uitingen. Informatie is verkrijgbaar bij de penningmeester.Schutterij EMM brengt 4 maal per jaar haar verenigingsorgaan Schuttersvizier uit, een informatief en onderhoudend blad met diverse bijdragen van leden en anderszins betrokkenen bij EMM.